Sklepik


W razie pytań prosimy o kontakt 733 300 097 lub mail j.mroz@tzostrovia.pl

Zapraszamy do zakupu karnetów w biurze klubu a także ONLINE

karnet trybuna główna – 175 zł
karnet normalny – 125 zł
karnet ulgowy- 75 zł
(dzieci powyżej 8 roku życia, emeryci i renciści, kobiety, studenci do 25 roku życia)
karnet dla dzieci do 7 roku życia – 10 zł
karnet dla osób niepełnosprawnych- 10 zł

Karnety obowiązują na rundę zasadniczą.