WNIOSEK i OŚWIADCZENIE FOTOREPORTERA

Wnioski prosimy wysyłać na adres: akredytacje@tzostrovia.pl

Akredytacje przyjmujemy do piątku, 30 MARCA 2018r.

 


PROCES AKREDYTACYJNY NA SEZON 2018


Wnioski akredytacyjne prosimy wysyłać na adres emailowy: akredytacje@tzostrovia.pl

  • Wnioski na akredytacje stałe przyjmujemy wraz ze zdjęciem do 30 marca 2018r.
  • Wnioski na akredytacje jednorazową przyjmujemy maksymalnie 3 dni przed zawodami.

Informujemy że akredytacje stałe będą wydawane przed I ligowym meczem, 22 kwietnia 2018r. w biurze klubu lub w wyznaczonym miejscu o czym będziemy Państwa informować. Będzie istniała możliwość wcześniejszego odebrania akredytacji o czym również będziemy informować.

WNIOSEK i OŚWIADCZENIA

Ogólne zasady udzielania akredytacji:

  1. Akredytacja dziennikarska będzie udzielana przez Klub wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanej redakcji (dziennik, czasopismo lub portal internetowy musi być zarejestrowany w rejestrze sądowym dzienników i czasopism zgodnie z orzeczeniem SN);
  2. Wniosek o akredytację musi być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu składającego wniosek;
  3. Akredytacja będzie cofnięta w przypadku niestosowania się do zasad bezpieczeństwa podczas zawodów
  4. Akredytacja może być udzielona wyłącznie osobie pełnoletniej;
  5. Akredytacja foto udzielona fotoreporterowi na wniosek konkretnego dziennika, czasopisma lub portalu internetowego uprawnia do wykorzystania wykonanych zdjęć w celach informacyjnych;
  6. Osoby, którym zostanie udzielona akredytacja foto winny być ubezpieczone od NNW.
  7. Na dany mecz może być akredytowany wyłącznie jeden dziennikarz i fotoreporter z danej redakcji.

SZCZEGÓŁOWE Zasady udzielania akredytacji prasowych przez Kluby na mecze
o DM I i II ligi żużlowej oraz inne zawody żużlowe organizowane sezonie 2018


Logo TŻ OSTROVIA do pobrania:

LOGO