Zasady udzielania akredytacji:

  1. Akredytacja dziennikarska będzie udzielana przez Klub wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanej redakcji (dziennik, czasopismo lub portal internetowy musi być zarejestrowany w rejestrze sądowym dzienników i czasopism zgodnie z orzeczeniem SN);
  2. Wniosek o akredytację musi być podpisany przez osobę/y uprawnioną/ne do reprezentacji podmiotu składającego wniosek (do wniosku dołącza się dokumenty rejestracyjne podmiotu);
  3. Akredytacja będzie cofnięta w przypadku niestosowania się do zasad bezpieczeństwa podczas zawodów
  4. Akredytacja może być udzielona wyłącznie osobie pełnoletniej;
  5. Akredytacja foto udzielona fotoreporterowi na wniosek konkretnego dziennika, czasopisma lub portalu internetowego uprawnia do wykorzystania wykonanych zdjęć w celach informacyjnych;
  6. Osoby, którym zostanie udzielona akredytacja foto winny być ubezpieczone od NNW, na dany mecz może być akredytowany wyłącznie jeden dziennikarz i fotoreporter z danej redakcji.

Wnioski akredytacyjne i oświadczenia, prosimy wysyłać na adres emailowy: akredytacje@tzostrovia.pl.

  • Wnioski na akredytacje stałe przyjmujemy wraz ze zdjęciem do xx marca xxxr.
  • Wnioski na akredytacje jednorazową przyjmujemy maksymalnie 3 dni przed zawodami.

Pliki do pobrania:

 


 

 

Kontakt:
a.klopocka@tzostrovia.pl

Logo TŻ OSTROVIA do pobrania:

LOGO