Spotkanie ze współpracownikami klubu

Spotkanie ze współpracownikami klubu

W piątek 26 stycznia w restauracji Poker odbyło się spotkanie kierownictwa TŻ Ostrovii ze współpracownikami, zaangażowanymi w bieżące funkcjonowanie klubu oraz pomoc w organizacji imprez.

Spotkanie było okazją by złożyć podziękowania osobom, które często pozostają anonimowe, a bez których organizacja zawodów, czy działanie klubu byłoby po prostu niemożliwe.

Prezesi Radosław Strzelczyk i Waldemar Górski osobiście wręczyli pamiątkowe albumy, dziękując każdemu za wkład w rozwój klubu i prosząc o dalsze zaangażowanie.

Warto dodać, że grupa ludzi zaangażowanych w pracę dla klubu to około 30 osób, a większość z nich wykonuje swoją pracę wolontariacko.

Z naszego klubu