Wszystkiego naj…

Wszystkiego naj…

Naszym drogim Paniom – w dniu ich święta, życzymy wszystkiego najlepszego!

W pierwszej kolejności życzenia i podziękowania składamy Paniom zaangażowanym
w pracę na rzecz naszego klubu, bez których TŻ Ostrovia nie mogłaby funkcjonować tak jak funkcjonuje.

W drugiej kolejności wszystkim kibickom żużla, za Wasz bezcenny doping i obecność na trybunach.

I wreszcie towarzyszkom życia: żużlowców, działaczy i kibiców,
za cierpliwość, z którą znosicie naszą żużlową pasję!!!

Męska ekipa TŻ Ostrovii

Z naszego klubu